VÅRA VERKSAMHETSOMRÅDEN

Bolagets huvudsakliga verksamhetsområdeN är att självt eller genom dotterbolaG
bedriva industrirörelse omfattande smarta lösningar för laddning och tankning av el och bränsle,
äga och förvalta kommersiella fastigheter,
samt utföra koncerninterna tjänster  avseende FÖRETAGSLEDNING och marknadsföring  

Ekelund Invest äger en industrirörelse kallad Wennstromgruppen med Wennstrom Group AB som moderbolag samt en fastighetsgrupp med E-Center Fastigheter som moderbolag. Därtill äger företaget fastighetsbolaget Affärsfastigheter Ljusdal  AB och är även delägare i EKS Technologies i Stockholm AB intressebolag (33%).


Wennstromgruppen består för närvarande av tolv bolag. Wennstrom Group AB är moderbolag och äger elva dotterbolag, helt eller delvis, direkt eller genom dotterbolag. Wennstromgruppen erbjuder smarta lösningar för laddning och tankning av el och bränsle till den nordiska transportmarknaden samt därtill hörande service och support. Det omfattar såväl traditionella flytande bränslen som laddinfrastruktur till elektriska fordon, så kallade E-mobility lösningar. I tillägg säljs och underhålls fordonstvättar. Hemmamarknaden omfattar Sverige, Norge, Danmark och Finland. Läs mer om Wennstromgruppen på  wennstrom.com


E-Centergruppen består av fem bolag. E-Center Fastigheter AB är moderbolag och äger fyra dotterbolag som i sin tur äger varsin kommersiell fastighet på E-Center i Söderhamn. E-Center är Hälsinglands största handelsplats med ca 25 000 kvm butiksytor, 500 mkr i omsättning, 1.200 parkeringsplatser och 3 miljoner besäkare per år. Dotterbolagens fastigheter har en uthyrningsbar, varmhållen, golvyta på totalt 13.727 kvm. Läs mer om E-Center Fastigheter på e-center.se